Oblaci

ZOBOWIĄZANIA OBLATÓW

Oblat benedyktyński, wypełniając swoje powołanie „w świecie”, dąży do pełni chrześcijańskiego życia według wskazań Regułyświętego Benedykta, w sposób możliwy dla niego do zrealizowania.

Uczestniczy w modlitwie Kościoła odmawiając wybraną część Liturgii Godzin, w łączności ze wspólnotą mnichów, z którą się związał.

Rozwija życie osobistej modlitwy w formie odpowiadającej jego powołaniu i duchowym potrzebom.

Regularnie poświęca czas na czytanie Pisma świętego i lekturę duchową.

Zachowuje osobistą łączność ze wspólnotą mnichów, zwłaszcza przez osobę prefekta oblatów. Jeżeli to możliwe, przynajmniej raz w roku przyjeżdża do klasztoru na indywidualne dni skupienia.

Wśród najbliższych i wszędzie, gdzie się znajduje, swoim życiem i słowem daje świadectwo wiary i przynależności do Chrystusa.

Dzieli się z innymi odkrytym bogactwem charyzmatu benedyktyńskiego.

OBRZĘD POŚWIĘCENIA MEDALIKA ŚW. BENEDYKTA

K. Wspomożenie nasze + w imieniu Pana.

W. Który stworzył niebo i ziemię.

K. Pan z wami.

W. I z duchem twoim.

Módlmy się:  Pobłogosław, Panie Boże, ten medalik naszego Ojca świętego Benedykta i spraw, aby dla każdego, kto będzie pobożnie go nosił, był przypomnieniem godności chrześcijańskiej i puklerzem wiary przeciwko wszelkim napaściom szatańskim. Przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, Dawco wszelkiego dobra, pokornie Cię prosimy przez wstawiennictwo naszego ojca świętego Benedykta: pobłogosław ten medalik i spraw, aby każdy, kto będzie go nosił i dobrze czynił, cieszył się zdrowiem duszy i ciała, otrzymał łaskę uświęcenia i mógł dostąpić odpustów nam udzielonych.

 

POLECENIE SIĘ OPIECE ŚW. BENEDYKTA

Najłaskawszy Ojcze Benedykcie, Nauczycielu i Przewodniku mnichów, nadziejo i pomocy wszystkich, którzy całym sercem zwracają się do Ciebie, polecam się pokornie Twojej opiece. Przez zasługi twojego świętego życia strzeż mnie od wszystkiego, co zagraża mojej duszy i uproś mi łaskę szczerej pokuty, abym ze skruchą opłakiwał moje grzechy, którymi tak często zasmucałem mojego Pana, Jezusa Chrystusa, godnego wszelkiej miłości. Daj, abym mógł godnie czcić i chwalić Ciebie, sługę Boga, wzbogaconego łaskami i darami Ducha Świętego. Proszę, wstawiaj się za mną u Boga, aby mi darował moje winy, zachował mnie w dobrym i nie dopuścił, bym się od Niego oddalił, a po śmierci raczył mnie przyjąć do grona swoich wybranych w niebie, abym wraz z Tobą i wszystkimi świętymi mógł się Nim radować przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

MODLITWA O ZACHOWANIE DUCHA ŚW. BENEDYKTA

Antyfona: Chwalebny sługo Pana, Ojcze i Mistrzu mnichów Benedykcie, wyjednaj nam wszystkim wieczne zbawienie.

K. Módl się za nami święty Ojcze Benedykcie.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty ustanowiłeś świętego Benedykta, opata, znakomitym mistrzem tych, którzy poświęcają życie Twojej służbie, + spraw, abyśmy ponad wszystko stawiali miłość ku Tobie * i z radosnym sercem biegli drogą Twoich przykazań. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

MODLITWA O DOBRĄ ŚMIERĆ

 

Antyfona: Umiłowany przez Boga Benedykt, przyjąwszy Ciało i Krew Pana, stojąc w kościele wsparty na rękach uczniów, podniósł ręce ku niebu i wśród słów modlitwy wydał ostatnie tchnienie.

K. Ukazałeś się pełen chwały w obliczu Pana.

W. A Pan Cię ozdobił dostojeństwem i blaskiem.

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, Ty napełniłeś świętego Benedykta, opata, duchem Twojego Syna + i uczyniłeś go znakomitym nauczycielem ewangelicznej doskonałości, * spraw, abyśmy czcząc jego pełne blasku przejście do nieba, zdążali do szczytów miłości i chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Módlmy się: Boże, Ty udzieliłeś świętemu Benedyktowi wielkich łask w godzinie śmierci, + spraw, prosimy Cię, * aby u kresu naszego życia obronił nas swoim wstawiennictwem od zasadzek szatana. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

WESPRZYJ NAS


Z reguły św. Benedykta

Złem za zło nie odpłacać. Krzywdy nie wyrządzać, a wyrządzone cierpliwie znosić. Miłować nieprzyjaciół. Złorzeczącym nie złorzeczyć, ale raczej ich błogosławić. Dla sprawiedliwości znosić prześladowanie. Nie być pysznym. Ani pijącym zbyt dużo. Ani żarłokiem. Ani ospałym. Ani leniwym. Nie szemrać. Nie obmawiać.

 
PLAN DNIA
Dzień powszedni
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
7:15
Msza święta
8:00
Śniadanie
9:00
Praca
12:15
Modlitwa południowa
12:30
Obiad
14:00
Praca
17:00
Nieszpory (sobota 15:00)
18:00
Kolacja
20:00
Kompleta
Niedziela
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
8:00
Śniadanie
11:30
Msza Święta
13:00
Modlitwa południowa
13:15
Obiad
17:30
Nieszpory
20:00
Kompleta i Godzina czytań
MSZE ŚWIĘTE W OPACTWIE
Niedziela i uroczystości
7:30
 
9:30
 
11:30
Konwentualna
19:00
 

 

Poniedziałek - sobota
7:15
Konwentualna
18:00
(w poniedziałek w kościele pw. św. Leonarda)

 

W święta zniesione
7:30
Konwentualna
10:00
 
18:00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
202 0.079339981079102