Kasztanowiec

Aktualizacja – 12-09-2020


Pielęgnacja i wzmocnienia mechaniczne
Informacje szczegółowe
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

I. Wstęp

 Sposób przedstawienia sprawy ma niewątpliwie szereg braków, wynikających głównie z osobistych ograniczeń autora, a także z niepełnego zbioru danych, zebranych w wyniku dotychczasowych konsultacji. Nie mniej wydaje się, że jest wystarczający, jako materiał wyjściowy do dalszej konsultacji z różnymi ekspertami. W miarę postępu gromadzenia informacji dokument będzie aktualizowany przez wprowadzanie poprawek i uzupełnień oraz załączników, uszczegóławiających zarysowane tu zagadnienia. Jest nadzieja, że dzięki otwartości na opinie wszystkich ekspertów, niekiedy wyrażających odmienne poglądy, a także - nie specjalistów powstanie materiał umożliwiający wyprowadzenie wartościowych wniosków dla osiągnięcia zamierzonego celu.
  Sprawa ma duże znaczenie i jest bardzo złożona, ponieważ łączy w sobie wiele aspektów np. kulturowy, historyczny, krajobrazowy, ekologiczny, ekonomiczny, techniczny, a także religijny. Powaga zagadnienia wynika przede wszystkim z tego, że nie można stracić z oczu nadrzędnego celu, jakim jest  możliwie jak największe ograniczenie zagrożeń bezpieczeństwa, co jest poważnym wyzwaniem w sytuacji braku możliwości odpowiednio obszernego wygrodzenia terenu wokół Kasztanowca i dużej liczby Osób przebywających w jego pobliżu.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się we wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań
 II. Uwagi redakcyjne
  W dokumentach znajdują się hiperłącza do załączników, które zawierają bardziej szczegółowe informacje;   jeśli są to pliki tekstowe, to znaczy, że domyślnie zostały zapisane w formacie PDF. Oczywiście zachęcamy do wprowadzania poprawek i uzupełnień, dlatego wystarczy przysłać informację na adres: zakrystian@benedyktyni.net o potrzebie przekazania dokumentu w formacie doc lub docx. W miarę możliwości prosimy, aby proponowane zmiany wpisywać w trybie śledzenia
  Kolejne aktualizacje tego dokumentu i załączników będą sygnalizowane zmianą daty znajdującą się w nazwie pliku oraz w nagłówku dokumentów.
III. Materiały szczegółwe
   Przedsięwzięcie obejmujące pielęgnację i wzmocnienia mechaniczne Kasztanowca jest dość złożone, dlatego rozpoczynaliśmy od dokumentu, który zawiera  w zarysie całość działań, a w odpowiednich miejscach tekstu są przekierowania do innych plików, w formacie pdf, jpg. mp4, uszczegóławiających poruszane tematy. Oto wspomniany dokument: 
Kasztanowiec Benedykt - Pielęgnacja i wzmocnienia mechaniczne - 07-10-19
 Dla ułatwienia pobieżnego poznania zawartości tego opracowania poniżej podany jest spis rozdziałów  z dostępnymi hiperłączami do opracowań szczegółowych, które będą na bieżąco uzupełniane.  Nowością jest to, że obecnie wypracowana jest całościowa strategia postępowania z drzewem, która znajduje się w dwóch ekspertyzach przedstawionych w punktach 2.3.10; 2.3.11; 2.3.12, a znaczna część materiałów ma znaczenie historyczne i edukacyjne. 

 

1        Wprowadzenie
1.1        Wstęp
1.1.1       Film: Głównym celem jest bezpieczeństwo - złamany kasztanowiec w Słupsku
1.2        Ogólna prezentacja drzewa
1.2.1       Film - Kasztanowiec Benedykt przed Kościołem w Opactwie w Lubiniu - 2018
1.2.2        Zdjęcia - Kasztanowiec–ogólna prezentacja - w stanie bezlistnym - 20-03-18
1.2.3        Zdjęcia - Kasztanowiec - szczegółowy ogląd - w stanie bezlistnym - 20-03-18
1.2.4       Zdjęcia - Kasztanowiec Benedykt - 25-04-18
1.2.5        Film ze skanem 3D - Kasztanowiec Benedykt w otoczeniu
1.2.6       Film ze skanem 3D - Kasztanowiec Benedykt – konary „szkieletowe”
1.3        Uwagi redakcyjne
2        Badanie stanu drzewa i bezpieczeństwa w otoczeniu
2.1        Opis ogólny
2.2        Aktualizacja - 25-09-2019
2.3        Materiały szczegółowe
2.3.1       Kasztanowiec Benedykt - Ekspertyza – ocena statyki i bezpieczeństwa - 10-10-15
2.3.2       Zdjęcia: Kasztanowiec - wiatrołomy w pobliżu po największej wichurze w 2017 r
2.3.3       Zdjęcia: Kasztanowiec - wyłamane cienkie konary w czasie wichury w 2017 r
2.3.4       Zdjęcia: Kasztanowiec - ogląd drzewa przez arborystę - po wichurach w 2017 r
2.3.5       Film: Kasztanowiec - podłużna ''blizna'' na konarze od str. północnej - 2018 r
2.3.6       Kasztanowiec - Badania – Zap. ofertowe - wersja robocza - Konsultanci - KN-MK - 16-01-18
2.3.7       Kasztanowiec - Badania – Zap. ofertowe - wersja robocza- KN-MK-ERS -17-01-18
2.3.8       Kasztanowiec - Badania - Zapytanie ofertowe - wersja robocza - ERS - 17-01-18
2.3.9    Kasztanowiec - Ekspertyza - Zapytanie ofertowe - wersja przyjęta - 28-03-18

2.3.10. Ekspertyza dendrologiczna - 21-08- 2019 

2.3.11.  Ekspertyza specjalistyczna - cięcia i wiązania - 31-08-20

2.3.12. Ekspertyza specjalistyczna - cięcia i wiązania - część druga - 31-08-20

3        Analiza podłoża po względem zawartości składników pokarmowych
3.1        Opis ogólny
3.2        Aktualizacja-26-09-19
3.3        Materiały szczegółowe
3.3.1       Opracowanie - Prof. dr hab. Andrzej Komosa
4        Asekuracja starych wiązań stalowych
4.1        Opis ogólny
4.2        Aktualizacja – 26-09-19
4.3        Materiały szczegółowe:
4.3.1       Zdjęcia - stare wiązania stalowe
4.3.2       Kasztanowiec Benedykt - asekuracja starych wiązań stal. - część 1 - 01-08-17
4.3.3       Kasztanowiec Benedykt - uwagi do wiązań specjalisty WG - 10-01-18
4.3.4       Film - Kasztanowiec Benedykt - Analiza wiązań na konarze od północy
4.3.5       Kasztanowiec Benedykt - asekuracja starych wiązań – zap. ofertowe - 05-04-18
4.3.6       Kasztanowiec - stare wiązania stalowe - asekuracja- 13-08-18
4.3.7       Kasztanowiec Benedykt - zagrożony odcinek przewodnika - zginanie - 15-08-19
4.3.8       Film: Kasztanowiec - wiązania dynamiczne w wielokącie - od zachodu - 08-08-18
4.3.9       Film: Kasztanowiec - wiązania dynamiczne w wielokącie - od wschodu - 08-08-18
5        Wiązania linowe
5.1        Opis ogólny
5.2        Aktualizacja – 26-09-19
5.3        Materiały szczegółowe
5.3.1        Kasztanowiec - wzmocnienia mechaniczne - wiązania linowe - 26-01-19
5.3.2        Filmik - Kasztanowiec Benedykt - zagrożony odcinek przewodnika
6        Podpory
6.1        Opis ogólny
6.2        Aktualizacja – 26-09-19
6.3         Materiały szczegółowe
7        Maszt na „czterech nogach” w obrębie korony drzewa
7.1        Opis ogólny
7.2        Materiały szczegółowe
7.2.1       Film - Maszt w koronie drzewa - skan 3D 
8        Cięcia redukcyjne i obwodowe
8.1        Opis ogólny
8.2        Materiały szczegółowe
8.3        Aktualizacja – 26-09-19
9        Cięcia wycofujące (retrenchment pruning)
9.1        Opis ogólny                                                                                                                
9.2        Materiały szczegółowe
9.2.1       Kasztanowiec – czy jest szansa na retrenchment pruning?
9.3        Aktualizacja – 26-09-19
10   Inne metody poprawy statyki drzewa
10.1     Opis ogólny
10.2     Materiały szczegółowe
11   Wnioski z analizy alternatywnych metod wzmocnienia drzewa
11.1     Opis ogólny
11.2     Materiały szczegółowe
12   Ograniczenie wpływu grzyba (zębniczek północny)
12.1     Opis ogólny
12.2     Materiały szczegółowe
12.2.1    Zębniczek północny_Climacodon septentrionalis - Poradnik Leśnika
12.2.2    Zębniczek północny_Climacodon septentrionalis - Andrzej Szczepkowski
12.2.3    Zdjęcia - Miejsce na konarze, gdzie owocuje grzyb
13   Ograniczenie wpływu szrotówka kasztanowcowiaczka
13.1     Opis ogólny
13.2     Materiały szczegółowe
13.2.1    Ekologiczna metoda ochrony przed szrotówkiem – nawożenie siarczanem żelaza
14   Sprawa ochrony odgromowej
14.1     Opis ogólny
14.2     Materiały szczegółowe
14.2.1    Opinia Przewodniczącego Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej - Ochrona odgromowa kasztanowca Benedykta
14.2.2    Kasztanowiec Benedykt - ochrona odgromowa przez wieżę i maszt -10-05-17 
15   Opracowania całościowe – Pielęgnacja i zabezpieczenia
15.1     Wprowadzenie
15.2     Przykładowe konsultacje
15.2.1    Kasztanowiec Benedykt - konsultacje ze specjalistą PW - 16-01-18
15.2.2    Kasztanowiec Benedykt - konsultacje ze specjalistą MK - 12-01-18
15.2.3    Kasztanowiec Benedykt - konsultacje ze specjalistą WM - 16-01-18
15.2.4    Kasztanowiec Benedykt - konsultacja z arborystą TD-Green Trees - 17-01-18
15.2.5    Kasztanowiec Benedykt - konsultacje ze specjalistą MK – CHD - 10-02-18
16   Podsumowanie

 
Z uszanowaniem i wdzięcznością
brat Paweł Mruk
e-mail: zakrystian@benedyktyni.net
 

 

Kasztanowiec biały nazwany „Benedyktem” jest najokazalszym w Polsce przedstawicielem swego gatunku. Wiek - ponad 250 lat, obwód - ok. 5, 4 m, wysokość i rozłożystość korony - ok. 25 m, Pomnik Przyrody. Rośnie na terenie Zespołu naszego Opactwa, które jest Pomnikiem Historii i jednym z powodów nadania tego tytułu był także ten Kasztanowiec.

WESPRZYJ NAS


Z reguły św. Benedykta

Złem za zło nie odpłacać. Krzywdy nie wyrządzać, a wyrządzone cierpliwie znosić. Miłować nieprzyjaciół. Złorzeczącym nie złorzeczyć, ale raczej ich błogosławić. Dla sprawiedliwości znosić prześladowanie. Nie być pysznym. Ani pijącym zbyt dużo. Ani żarłokiem. Ani ospałym. Ani leniwym. Nie szemrać. Nie obmawiać.

 
PLAN DNIA
Dzień powszedni
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
7:15
Msza święta
8:00
Śniadanie
9:00
Praca
12:15
Modlitwa południowa
12:30
Obiad
14:00
Praca
17:00
Nieszpory (sobota 15:00)
18:00
Kolacja
20:00
Kompleta
Niedziela
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
8:00
Śniadanie
11:30
Msza Święta
13:00
Modlitwa południowa
13:15
Obiad
17:30
Nieszpory
20:00
Kompleta i Godzina czytań
MSZE ŚWIĘTE W OPACTWIE
Niedziela i uroczystości
7:30
 
9:30
 
11:30
Konwentualna
19:00
 

 

Poniedziałek - sobota
7:15
Konwentualna
18:00
(w poniedziałek w kościele pw. św. Leonarda)

 

W święta zniesione
7:30
Konwentualna
10:00
 
18:00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
202 0.051382064819336