• gru 8

  Obłóczyny br. Anzelma

   

  W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w naszym opactwie miała miejsce ceremonia obłóczyn brata Anzelma. Zgodnie z Regułą podczas tej ceremonii nasz postulant pragnący podjąć życie we wspólnocie monastycznej został rozebrany …

 • lis 24

  Rekolekcje zakonne

   

  W dniach 19-24 listopada przeżywaliśmy czas dorocznych rekolekcji wspólnotowych. Przewodniczył nam i towarzyszył o. Krzysztof Gzella OSB z Biskupowa, który jako klucz do odświeżenia w sobie powołania i postawy nawrócenia wybrał proroka Izajasza.

 • paź 28

  Michał Skarbek z Góry

   

  Starsze nekrologi lubińskie pod datą 28 października podają "Michała Skarbka komesa z Góry, fundatora tego klasztoru, w kościele naszym spoczywającego, zmarłego w 1113 roku". Podobną informacje podaje Jan Długosz, tworzący w XV w. Roczniki opisujące…

 • paź 14

  o. Leander Kubik

   

  Lubiński nekrolog wspomina 14 października rocznicę odejścia z tego świata o. Leandra Kubika. Warto przy tej okazji przyjrzeć się bliżej osobie naszego współbrata i kandydata na ołtarze. Leander Kubik OSB, a właściwe Henryk Kubik, urodził się 4 s…

 • paź 7

  Matka Boża Różańcowa

   

  Miesiąc październik jest szczególnie poświęcony Maryi poprzez modlitwę różańcową. Jeszcze do niedawna różaniec miał trzy części, po pięć tajemnic każda. W naszym kościele jedna z kaplic bocznych zawiera dwanaście wymalowanych okienek, a w każdym z n…

 • paź 1

  św. Teresa od Dzieciątka Jezus

   

  Tegoroczne wspomnienie liturgiczne św. Teresy od Dzieciątka Jezus - patronki misji katolickich, obchodzone w Kościele 1 października, wprowadza nas w świętowanie rocznicy 100-lecia powrotu benedyktynów do Lubinia po kasacie. o. Klem…

 • wrz 29

  Wizytacja kanoniczna

   

  Raz na cztery lata każdy z benedyktyńskich klasztorów Kongregacji Zwiastowania podlega wizytacji, której celem jest umożliwienie wspólnocie stanięcia w prawdzie o sobie. W dniach 25-29 września przeżywaliśmy ten czas, a pomagali nam w nim wizytatorz…

 • wrz 10

  Lubińskie rękopisy

   

  Biblioteka opactwa lubińskiego od wieków gromadziła wiele dzieł, najpierw przepisywanych ręcznie, następnie drukowanych. Burzliwe dzieje klasztoru sprawiły, że w lubińskiej bibliotece obecnie znajdują się nieliczne świadectwa przeszłoś…

 • wrz 10

  Opactwo odznaczone medalem

   

  Podczas tegorocznych uroczystości patronalnych Opactwa, nasz klasztor został odznaczony "Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości" – polską odznaką okolicznościową ustanowioną uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 maja 2018 r. dla uczczenia 100-lecia…

 • wrz 9

  Cześć Maryi promienieje z Lubinia

   

  Od wieków trwają starania mnichów lubińskich o rozszerzanie się czci Najświętszej Maryi Panny na ziemiach polskich. Grupa fundacyjna benedyktynów przybyłych w XI w. z terenów dzisiejszej Belgii otrzymała od możnowładców około 30 wiosek jako zaplecze…

 • wrz 4

  XXI Grodziska Pielgrzymka do o. Bernarda

   

  Sobotnią pielgrzymką weszliśmy w trzecią dekadę dorocznych spotkań grodziszczan przy grobie ojca Bernarda w Lubiniu.  Pradawna tradycja, powróciła w roku 2003, w ramach obchodów 700-lecia Grodziska Wielkopolskiego.  Jak co roku, pierwsi na trasę w…

 • sie 28

  Lubińska zakrystia

   

  Umeblowanie zakrystii przylegającej do kościoła opackiego jest przykładem typowej dla późnego baroku artystycznej pracy stolarsko-snycerskiej. Została ona wykonana staraniem o. Celestyna Szwejnerta, o którym w kronice czytamy między innymi, że…

 • sie 23

  Zabiegi na Benedykcie

   

  Kasztanowiec "Benedykt" przeszedł kolejną kurację odmładzającą. Zgodnie z założeniami przyjętej strategii pielęgnacji drzewa raz na dwa lata dochodzi do zabiegów pielęgnacyjnych polegających na cyklicznym zmniejszaniu masy korony. Poza sprawdzeniem …

 • sie 15

  Wniebowzięcie Matki Bożej

   

  Nad prezbiterium w kościele opackim znajduje sklepienie, którego główną treścią jest  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Grupa apostołów i pobożnych niewiast ze zdziwieniem pochyla się nad otwartą trumną, która okazuje się być pusta, bo Maryja …

 • sie 3

  Kardynał Kominek w Lubiniu

   

  Klasztory od wieków były nie tylko miejscem, które można było odwiedzić dobrowolnie, ale także miejscem schronienia dla osób ukrywających się z różnych powodów, lub też miejscem przymusowego pobytu dla osób w pewien sposób "uwięzionych" w klasztorze…

 • lip 25

  Skauci w klasztornym lesie

   

  W drugiej połowie lipca br. las klasztorny stał się siedzibą obozu trzech drużyn Skautów Europy. Zasady działalności tej organizacji ułożył Sł. B. o. Jakub Savin SJ, adaptując brytyjskie harcerskie ideały dla potrzeb wychowania w wierze. Dla skautów…

 • lip 11

  Odpust św. Benedykta

   

  Tegoroczną uroczystą mszę odpustową ku czci św. Benedykta Patrona Europy przezywaliśmy łącząc się w modlitwie z wszystkimi wspólnotami benedyktyńskimi na całym świecie. To poczucie jedności ułatwiła nam obecność o. Maksymiliana, Opata Prezesa naszej…

 • cze 28

  Lubińska sygnaturka

   

  W 1444 r. opat Stefan podwyższył prezbiterium kościoła lubińskiego budując charakterystyczny dla gotyku trójkątny szczyt ozdobiony blendami i wypustkami, zachowany w niezmienionej formie do dziś w części wschodniej. Zachodnia część szczytu, niegdyś …

 • cze 20

  750-lecie parafii Jeżowskiej

   

  W tym roku mija 750 lat istnienia parafii w Jeżowie, dawnej lubińskiej prepozyturze. Nasi mnisi sprowadzeni w 1108 r. założyli tu najpierw klasztor, potem kościół, szkołę, szpital, a z czasem uczyli mieszkańców Jeżowa modlitwy i pracy na roli. Gdy w…

 • cze 19

  Obraz św. Benedykta

   

  Pierwsze wzmianki na temat ołtarza św. Benedykta w kościele opackim pochodzą z początku XIII w., a pochodzą z dokumentów biskupa poznańskiego Arnolda, który sprawując swą funkcję w latach 1201-1210 dokonał jego konsekracji. Wraz z ostatnią zna…

 • cze 12

  o. Celestyn Szweinert

   

  Nekrolog lubiński na dzień 12 czerwca wspomina odejście z tego świata o. Celestyna Szweinerta zmarłego w 1797 r. Pogrzeb jego odprawiający sam osobiście najprzewielebniejszy opat miejsca o. Stanisław Kieszkowski, takim uczcił przemówieniem: Obraz…

 • cze 1

  Trójca Święta w kościele opackim

   

  Uroczystość Trójcy Św. Przypada tego roku w pierwszą niedzielę czerwca. W tym czasie szczególnie pochylamy się nad tą wielką tajemnicą naszej wiary. W kościele opackim na barokowych polichromiach Trójca jest przedstawiona dwukrotnie: koronując Mar…

 • Maj 22

  Filadelfie czyli związki modlitewne

   

  „Niedawno upłynęło 200 lat odkąd zgromadzenia oo. benedyktynów z Lubinia i oo. oratorianów z Świętej Góry pod Gostyniem zawarły między sobą umowę modlitewną, wymieniając między sobą dokumenty w uroczystej formie spisane na pergaminie, a opatrzone w …

 • Maj 7

  Ostensje św. Leonarda

   

  Święty Leonard pochodził z możnej rodziny zaprzyjaźnionej z rodem królewskim, jednak wychowany przez świętego biskupa zamieszkał na pustelni. Gdy za przyczyną jego modlitw doznała łask rodzina królewska, ofiarowano mu cały las otaczający pustelnię, …

 • Maj 1

  Skrzydlaci goście

   

  Opactwo lubińskie ufundowane na wzgórzu między jeziorem a mokradłami od wieków przyciągało liczne gatunki ptaków. Dziś gdy liczne rozlewiska w całej Polsce pousychały, pozostające poniżej klasztoru mokradło przyciąga jeszcze więcej gatunków. Wystarc…

 • kwi 24

  Posadzka kościoła opackiego

   

  Ułożenie obecnej posadzki w kościele opackim datowane jest na początek XVIII w., kiedy to powiększono kościół o boczne kaplice i pojawiło się zapotrzebowanie na ujednolicenie wystroju kościoła. W tym właśnie czasie na ukończeniu był również świętogó…

 • kwi 17

  Dawne metale

   

  Opactwo Benedyktynów w Lubiniu swoją pierwszą fundację zawdzięcza mnichom, którzy przybyli z Leodium. Tamtejszy ośrodek monastyczny odznaczał się dokonaniami na niwie metalurgii i odlewnictwa. Istnieje hipoteza, że elementy Drzwi Gnieźnieńskich prze…

 • kwi 12

  Remont organów

   

  Nasze lubińskie organy przechodzą drobną „kurację”. Podczas zaplanowanych na dwa tygodnie prac remontowo-konserwatorskich zostanie wyregulowana traktura (czyli cały system mechanizmów który powoduje że po naciśnięciu klawisza dochodzi do otwarcia …

 • kwi 8

  Życzenia świąteczne

   

  Życzymy by tegoroczne uroczystości Wielkiej Nocy Zmartwychwstania były czasem zatrzymania się w biegu codzienności, byśmy zagłębili się w rozważanie nad najważniejszymi prawdami naszej wiary i zastosowali do nich nasze życie. Obyśmy …

 • kwi 5

  Prepozytura Jeżowska

   

  W czasie Wielkiego Postu o. Daniel prowadził rekolekcje parafialne z okazji 750 lecia Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Jeżowie, w dawnej prepozyturze naszego Opactwa, obecnie Archidiecezja łódzka. Początki parafii Jeżów wiążą się z działalnośc…

 • mar 28

  Droga krzyżowa

   

  Składająca się z dwunastu stacji Droga Krzyżowa opisuje ostatnie chwile ziemskiego życia Zbawiciela. Ten krótki odcinek czasu zawiera w sobie kumulację tak wielkich cierpień fizycznych i duchowych, że przewyższa wszelkie cierpienia i tortury które w…

 • mar 21

  Święcenia kapłańskie

   

  Dnia 21 marca 2023 r., w święto Przejścia do nieba świętego naszego ojca Benedykta w Klasztorze św. Józefa w Sołonce k. Lwowa br. Efremowi Michalskiemu OSB został udzielony sakrament święceń prezbiteratu przez abp Mieczysława Mokrzyckiego, metropoli…

 • mar 1

  Krzyże w kościele opackim

   

  Charakterystyczną cechą wystroju kościoła opackiego jest brak wyeksponowanego krzyża. Nie oznacza to jednak, że go brakuje, jednak aby go dostrzec trzeba się uważniej przypatrzyć. Już po przekroczeniu progu świątyni, zwraca uwagę (zwłaszcza gdy ro…

 • lut 20

  Prepozytura św. Marcina w Chojnacie

   

  W ostatnich dniach gościliśmy w naszym opactwie założyciela Stowarzyszenia Św. Marcina, które zajmuje się promowaniem kultu świętego z Tour, szczególnie bliskie benedyktynom ze względu na to, że św. Benedykt przybywszy na wzgórze Monte Cassino zburz…

 • lut 10

  Kaplica św. Scholastyki

   

  W dniu 10 lutego kalendarz liturgiczny wspomina św. Scholastykę, rodzoną siostrę św. Benedykta, która u boku brata dała początek żeńskiej gałęzi zakonu. W naszej parafii od 40 już lat funkcjonuje kaplica św. Scholastyki w Bieżyniu. Głównym motywem d…

 • lut 3

  Figurka na szczycie

   

  Lubiński klasztor jest położony na jednym z ostatnich garbów wysoczyzny kaliskiej, na lekkim wzniesieniu ponad wioską, jednak nie w najwyższym punkcie tego terenu. Szczyt odległy jest od furty klasztornej o 1,8 km i znajduje się na wysokości 114 m…

 • sty 30

  bł. o. Kolumba Marmion

   

  Benedyktyńska Kongregacja Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, do której należy nasze opactwo przeżywa szczególną rocznicę. 30 stycznia mija sto lat od przejścia do wieczności bł. o. Kolumby Marmiona, jej współzałożyciela …

 • sty 19

  Mnich Dziś

   

  Zapraszamy do obejrzenia ciekawego przedstawienia istoty bycia „mnichem dziś”. Prezentacji dokonuje o. Rafał Dudek OSB, przełożony Domu św. Benedykta w Starym Krakowie, gdzie od 2010 roku żyje mała wspólnota benedyktyńska, wierna monastycznej regule…

 • sty 15

  Uczniowie św. Benedykta

   

  Święci Maur i Placyd to dwaj umiłowani uczniowie św. Benedykta których kalendarz liturgiczny wspomina 15 stycznia. W naszym kościele opackim rzeźby tych dwóch uczniów asystują mistrzowi w bocznym ołtarzu. Św. Maur jako następca zakonodawcy na urzę…

 • sty 2

  Trzy style

   

  Opactwo Benedyktynów w Lubiniu stanowi ewenement pod względem harmonijnego połączenia w swojej budowie trzech styli: romańskiego, gotyckiego i barokowego. Zapraszamy do lektury ciekawego artykułu niemieckiego pedagoga Friedricha Wilhelma Foerstera, …

WESPRZYJ NAS


Z reguły św. Benedykta

Przy ustanawianiu opata trzeba zawsze przestrzegać zasady, by ten nim został, kogo wybierze jednomyślnie i w bojaźni Bożej cała wspólnota lub choćby tylko jej część niewielka, lecz kierowana lepszym rozeznaniem. O wyborze zaś rozstrzygać musi wartość życia i mądrość nauki, i to nawet wówczas, gdyby we wspólnocie kandydat był ostatni w kolejności. W przypadku, gdyby cała wspólnota wybrała zgodnie, co nie daj Boże, człowieka pobłażającego jej wszystkim występkom, i gdyby występki te doszły do uszu biskupa, do którego diecezji należy ów klasztor, lub do uszu innych opatów czy też mieszkających w sąsiedztwie chrześcijan, 5 nie wolno im dopuścić do zwycięstwa tej zmowy przewrotnych. Muszą wówczas ustanowić godnego zarządcę domem Bożym. A mogą być pewni, że otrzymają obfitą nagrodę, jeśli zrobią to z czystych pobudek i gorliwości o sprawę Bożą. Popełnią natomiast grzech, jeśli tego zaniedbają.

 
PLAN DNIA
Dzień powszedni
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
7:15
Msza święta
8:00
Śniadanie
9:00
Praca
12:15
Modlitwa południowa
12:30
Obiad
14:00
Praca
17:00
Nieszpory (sobota 15:00)
18:00
Kolacja
20:00
Kompleta
Niedziela
6:00
Jutrznia
6:30
Medytacja, rozmyślanie
8:00
Śniadanie
11:30
Msza Święta
13:00
Modlitwa południowa
13:15
Obiad
17:30
Nieszpory
20:00
Kompleta i Godzina czytań
MSZE ŚWIĘTE W OPACTWIE
Niedziela i uroczystości
7:30
 
9:30
 
11:30
Konwentualna
19:00
 

 

Poniedziałek - sobota
7:15
Konwentualna
18:00
(w poniedziałek w kościele pw. św. Leonarda)

 

W święta zniesione
7:30
Konwentualna
10:00
 
18:00

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
345 0.22795796394348